Använd molntjänster när du bloggar

Som bloggare är det viktigt att du alltid har tillgång till dina digitala verktyg. Använder du dig mycket av fotografier ska du snabbt och enkelt kunna använda Photoshop. Föredrar du det skrivna ordet ska Word, eller det ordbehandlingsprogram som du använder dig av, endast vara en knapptryckning bort. Programvarorna ska dessutom fungera klanderfritt och du ska inte behöva ödsla tid på att installera om programvaror med jämna mellanrum eller ladda ner olika uppdateringar, vilket ofta blir en vardagssyssla om du har traditionella och lokala installationer av din programvara.

Använder du i stället molntjänster för allt som har med ditt bloggande att göra kommer du att kunna vara betydligt effektivare i ditt arbete. Samtidigt blir bloggandet betydligt roligare då du kan fokusera på det kreativa skapandet och inte behöver ägna dig åt tekniskt arbete. Din passion, och det som du tjänar pengar på, är trots allt att vara bloggare och inte tekniker.

Tillgängligheten är överlägsen

När du nyttjar molntjänster kan du utgå från att de är tillgängliga 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan. Så länge som du har en internetuppkoppling kommer du åt de tjänster och applikationer som du använder. Många molnapplikationer, som till exempel Microsoft 365 och Adobe Creative Cloud, är dessutom tillgängliga även lokalt på din dator eller din mobiltelefon. Skulle du inte ha tillgång till internet kan du ändå arbeta med programvaran och så snart du är uppkopplad igen laddas den text eller den video som du skapat automatiskt upp i molnet. Du har därför en överlägsen tillgänglighet med molntjänster.

Du behöver inte bekymra dig om säkerheten

Säkerheten är något som blir ett allt större problem för den som är verksam på internet och bloggare utgör självfallet inte något undantag. När du har din data och dina programvaror i molnet behöver du emellertid inte själv bekymra dig om eventuella intrång och angrepp. Det enda du behöver göra är att använda dig av ett bra lösenord, och koppla inloggningsfunktionen till din mobiltelefon, säkerhetsarbetet i övrigt hanteras av leverantören. Det innebär konkret att i stället för att du ska ägna tid och energi åt att installera säkerhetsprogram på din dator hanteras säkerheten av välutbildade tekniker, som dessutom har tillgång till stora resurser för att skydda sina kunder.

Tjänster i molnet är prisvärda

Trots att tillgängligheten är överlägsen och att säkerheten är mycket hög är molntjänster inte dyra. Tvärtom är de mycket prisvärda och i de flesta fall har tjänster och programvaror som tidigare installerades lokalt blivit billigare när de flyttade till molnet. En ytterligare prismässig fördel med molntjänster är att du i regel abonnerar månadsvis endast under den tid som du använder dig av tjänsten. Som regel kan du avsluta ditt abonnemang med endast en eller ett par månaders uppsägningstid. Du riskerar därför inte att vara tvungen att fortsätta betala för tjänsterna när du inte längre använder dig av dem.