Använd molntjänster när du bloggar

Som bloggare är det viktigt att du alltid har tillgång till dina digitala verktyg. Använder du dig mycket av fotografier ska du snabbt och enkelt kunna använda Photoshop. Föredrar du det skrivna ordet ska Word, eller det ordbehandlingsprogram som du använder dig av, endast vara en knapptryckning bort. Programvarorna ska dessutom fungera klanderfritt och du ska inte behöva ödsla tid på att installera om programvaror med jämna mellanrum eller ladda ner olika uppdateringar, vilket ofta blir en vardagssyssla om du har traditionella och lokala installationer av din programvara.

Använder du i stället molntjänster för allt som har med ditt bloggande att göra kommer du att kunna vara betydligt effektivare i ditt arbete. Samtidigt blir bloggandet betydligt roligare då du kan fokusera på det kreativa skapandet och inte behöver ägna dig åt tekniskt arbete. Din passion, och det som du tjänar pengar på, är trots allt att vara bloggare och inte tekniker.

Tillgängligheten är överlägsen

När du nyttjar molntjänster kan du utgå från att de är tillgängliga 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan. Så länge som du har en internetuppkoppling kommer du åt de tjänster och applikationer som du använder. Många molnapplikationer, som till exempel Microsoft 365 och Adobe Creative Cloud, är dessutom tillgängliga även lokalt på din dator eller din mobiltelefon. Skulle du inte ha tillgång till internet kan du ändå arbeta med programvaran och så snart du är uppkopplad igen laddas den text eller den video som du skapat automatiskt upp i molnet. Du har därför en överlägsen tillgänglighet med molntjänster.

Du behöver inte bekymra dig om säkerheten

Säkerheten är något som blir ett allt större problem för den som är verksam på internet och bloggare utgör självfallet inte något undantag. När du har din data och dina programvaror i molnet behöver du emellertid inte själv bekymra dig om eventuella intrång och angrepp. Det enda du behöver göra är att använda dig av ett bra lösenord, och koppla inloggningsfunktionen till din mobiltelefon, säkerhetsarbetet i övrigt hanteras av leverantören. Det innebär konkret att i stället för att du ska ägna tid och energi åt att installera säkerhetsprogram på din dator hanteras säkerheten av välutbildade tekniker, som dessutom har tillgång till stora resurser för att skydda sina kunder.

Tjänster i molnet är prisvärda

Trots att tillgängligheten är överlägsen och att säkerheten är mycket hög är molntjänster inte dyra. Tvärtom är de mycket prisvärda och i de flesta fall har tjänster och programvaror som tidigare installerades lokalt blivit billigare när de flyttade till molnet. En ytterligare prismässig fördel med molntjänster är att du i regel abonnerar månadsvis endast under den tid som du använder dig av tjänsten. Som regel kan du avsluta ditt abonnemang med endast en eller ett par månaders uppsägningstid. Du riskerar därför inte att vara tvungen att fortsätta betala för tjänsterna när du inte längre använder dig av dem.

Utbildningar för företagare

Oavsett om du är en egen företagare med ansvar bara för dig själv, eller har ett stort företag med flera anställda så kan du behöva en stadig grund att stå på. Du har förmodligen redan upptäckt att det inte räcker med kunskap om den tjänst, eller de produkter, som du erbjuder.

 

För många är denna grund baserad delvis på erfarenhet men även utbildning. Så hur ska man då göra om man missat chansen i ungdomen?

Välja utbildning

Skoltrötthet, allmän brist på framtidsinsikt eller bara ett misstag i utbildningen kan innebära att du som vuxen effektivt stängt dig själv ute från många utbildningar på högskolenivå. Många startar ett eget företag för att få chansen att rå över sin egen tid och följa sina drömmar. Men få av oss har lärt sig hur man faktiskt driver ett riktigt framgångsrikt företag.

Du kan förstås själv leta upp olika kurser på folkhögskola eller högskolor. Men om du vill ha ett fullständigt paket bör du istället satsa på skolor som ger dig precis det du vill ha. Utbildningar hos Mgroup till executive MBA ger dig en bred och bra grund att stå på.

Vad innebär då executive MBA? Detta är en bred utbildning med masterdiplom inom tre olika områden som är viktiga för dig som företagare och som är värdefulla för alla typer av företag. Dessa tre områden är ledarskap och företagsledning, finans och marknadsstrategi.

Skräddarsydda utbildningar

Varför ska man då välja en utbildning hos en privat aktör? För det första har de frihet att avstå från förutbestämda program. Detta innebär många fördelar för dig som företagare. Du kan genomföra din utbildning till executive MBA på dina villkor.

Det betyder också att du kan fortsätta driva ditt företag under studietiden då studierna anpassas efter din verklighet. De kan även ge dig ny inblick i ditt företagande och leda till löpande förbättringar samtidigt som du själv utbildar dig.

Skulle du av någon anledning välja att avsluta ditt företag är utbildningen fortfarande mycket eftertraktad. En person utbildad till executive MBA är mycket eftersökt bland alla möjliga företag. Något som betyder att du kan känna dig trygg på arbetsmarknaden även i framtiden.